Unikov Bardejov

Zavolajte nám: +421 911 343 230
unikovbj@unikovbj.sk

Náš príbeh...

Pôvodná predajňa "Bužňa" - židovské suburbium.
Firma Ján Bľanda – UNIKOV vznikla v roku 1994 a po zániku podniku Domáce potreby, š.p. sa stala jej pokračovateľom. Hlavnou náplňou firmy je predaj hutného materiálu, ktorý je doplnený o tradičné železiarstvo. V minulosti bol predaj hutného materiálu spolu so železiarstvom sústredený do starých priestorov židovského suburbia na Mlynskej ulici v Bardejove. Dnes už firma sídli vo vlastných priestoroch na Duklianskej ulici v areáli bývalého podniku Stavivá, ktorého vlastníkom je od roku 2002. Výhodou prevádzky je predovšetkým jej dostupnosť a priestor, ktorý ponúka, či už pre parkovanie alebo manipuláciu so zakúpeným tovarom.
Veľmi dôležitou súčasťou činnosti je nielen predaj hutného materiálu zákazníkovi, ale aj možnosť poradenstva, delenie materiálu podľa požiadaviek zákazníka, dovoz materiálu priamo na stavenisko alebo sprostredkovanie zámočníckych prác. Z tradičného železiarstva sa firma sústreďuje hlavne na predaj ručného náradia, nástrojov, potrieb pre dom, záhradu, domácnosť a dielňu. Sortiment železiarstva je doplnený o pletivá, tkanivá, drôty, reťaze, dôležitou súčasťou predaja sa stal predaj polykarbonátových platní.

Vzhľadom na široký sortiment tovaru sú našimi zákazníkmi nielen domáci majstri, či remeselníci, ale aj mnohé zámočnícke firmy, výrobné podniky a stavebné firmy.
Pohľad do vnútra starej predajne.